Asiakkaan kertomaa

Nurmijärvellä päädyttiin kokonaistoimitukseen

Nurmijärvellä saneerataan 70-luvun kerrostalokiinteistöjä. Sysäys Lääkäritie 4:n julkisivuremonttiin lähti kiinteistön kuntoarviosta. Asukkaat halusivat erityisesti kiirehtiä
ikkunoiden uusimista vetoisuuden vähentämiseksi. Myös naapurikiinteistössä toteutettu julkisivuremontti toimi innostavana esimerkkinä. Vuonna 2014 toteutetun suunnitteluvaiheen jälkeen pyydettiin urakkatarjoukset. Kierros ei tuottanut toivottua tulosta, joten se uusittiin 2015 lopussa. Urakkaneuvotteluihin valittiin kolme toimittajaa, joiden kanssa käytiin lopulliset neuvottelut aikatauluista, urakan tavoitteista, laajuudesta ja hinnoista. Isännöitsijä Pertti Niinikoski painottaa erityisenä selvityksen kohteena toimittajien referenssejä ja niistä saatavaa palautta. Hän rohkaisee tutkimaan urakoitsijan luotettavuutta, toiminnan jatkuvuutta ja taloudellista vakautta, jotka olivat myös tässä kohteessa merkittäviä päätöksenteon kriteereitä.

”Lähiökunnostajien valinnan ratkaisi heidän kyky urakan kokonaistoimitukseen.”

Tämätarkoitti vanhan julkisivutiiliverhoilun poistamista, lisälämmöneristeen asentamista, uusien tiilipinnoitteiden muuraamista, eristerappauksia,betonisten parvekekaiteiden poistamista ja uusien asentamista, parvekeseinien panelointiaja lasituksia sekä kaikkien ikkunoiden ja ovien vaihtoa uusiin. Kaikki samalta toimittajalta.

Näinkokonaisvaltaisen urakakan aikataulujen ja toteutuksen hallinnointi sujui yhden kumppanin kanssa mutkattomasti. Neuvonpito ja haasteisiin vastaaminen oli päivittäistä vuoropuhelua. Jos jotain haluaisin vielä parantaa, niin Niinikoski nostaa asukastiedottamisen. ”Sitä, kun ei ole koskaan liikaa.” Asukkaita kiinnostaa näin mittavassa urakassa asumiselle aiheutuvat haitat ja niiden minimointi, jatkaa Niinikoski. Huhtikuussa 2016 aloitettu urakka sujui kokonaisuudessaan hyvin ja valmistui aikataulun mukaisesti lokakuun lopulla, tuumaa Niinikoski.

Isännöitsijä

Pertti Niinikoski Tilipalvelu T Niinikoski

Lääkäritie 4,
Rakennus valmistunut 1973
Huoneistoja 24

Malmilla saumaton ja avoin yhteistyö tuotti onnistuneen lopputuloksen

Hallituksen puheenjohtaja Esa Pekkinen esittelee tyytyväisenä julkisivu-urakan tuloksia Saniaistiellä Malmilla. Vuoden kestäneen urakan aikana kolmen kerrostalon ja reilun 100 huoneiston kokonaisuus on kokenut melkoisen muodonmuutoksen. Kattojen kallistukset ja pinnoitteet on uusittu. Vanha julkisivu on saanut tuntuvan lisälämmöneristeen ja uudet pinnoitteet. Parvekkeiden ikkunat, ovet, pinnoitteet, kaiteet ja lasitukset on päivitetty tähän päivään. Porraskäytävät, sisäänkäynnit ja autotallien ovet hohkavat uutuuttaan. Remonttia suunniteltiin ja valmisteltiin pitkään. Pari vuotta aikaisemmin toteutetun sadevesiviemäröintiremontin ja useiden kuntotutkimusten jälkeen projekti sai vauhtia. Keväällä 2015 oltiin lähes yksimielisiä julkisivuremontin tarpeellisuudesta.

Toimittajan valinnassa oli tärkeää, että työt päästiin aloittamaan välittömästi. Valinnassa painoi kotimaisuus, urakoitsijan panostus päivittäiseen läsnäoloon työmaalla sekä aito kiinnostus onnistuneen projektin toteuttamiseksi, toteaa Esa Pekkinen. Yhteistyö urakan aikana oli saumaton. Säännölliset työmaakokoukset veivät projektia eteenpäin. Suunnittelu ja toteutus toimivat rullaavasti. Osapuolet pystyivät antamaan toisillensa rakentavaa palautetta ja ehdottamaan kustannuksia säästäviä rakenneratkaisuja. Urakoitsija piti hyvää huolta aikatauluista ja asukkaiden informoimisesta. Ainoan särö yhteistyössä liittyi eteiskäytävien remontin toteutukseen ja niihin liittyviin materiaalitoimituksiin. Kokonaisuudessaan näinkin ison projektin toteutus onnistui hienosti, toteaa Esa Pekkinen.

As Oy Säästökäki, Malmi - Hallituksen puheenjohtaja Esa Pekkinen
Rakennusvuosi 1974
Asuntoja 100, 4 rakennusta
Kohde valmistui kesäkuussa 2016

Isännöitsijä seuraa saneerausprojektia näköalapaikalta

Taloyhtiön isännöitsijä istuu saneerausprojektin aitiopaikalla. Hän tukee hallituksen työskentelyä, teettää selvityksiä ja kytkee projektiin erilaisia palveluntuottajia. Urakan jälkeen hänen johdollaan arvioidaan projektin onnistumista, toteutetaan syntyneitä jatkoprojekteja, hoidetaan dokumentit arkistoihin ja selviydytään investoinneista.

Mika Isotalon mielestä Kirkkopolun urakka on oiva esimerkki onnistuneesta projektista. Urakoitsija toimi mallikkaasti. Kehuja on tullut kaikilta osapuolilta. Asukkailla ei ollut missään vaiheessa tarvetta pyytää isännöitsijää puuttumaan urakan etenemiseen. Urakoitsija hoiti asukastiedottamisen ymmärrettävästi, asiallisesti ja täsmällisesti. Kaikki mitä luvattiin, tehtiin. Aikataulu piti ja projektia seurattiin säännöllisesti työmaakokouksissa. Mestari oli mies paikallaan ja arkkitehti ylistää suunnitelmien toteutumista, kiteyttää Isotalo.

Toimitusjohtaja, isännöitsijä Mika Isotalo
Isännöinti Isotalo Oy, Riihimäki

Lahdessa julkisivuremontilla lisättiin asumisen laatua

Lahden Metsäpellontiellä odotellaan innolla auringonpaistetta ja lämpimiä kelejä. Syksyn sateiden keskeyttämän julkisivu-urakan viimeistelyrappauksen, autotallin ovien maalaustyön sekä piha-alueiden kunnostuksen jälkeen kohde on luovutuskunnossa.

Vauhtia mittavalle urakalle antoivat erittäin huonokuntoiset ikkunat, kova energiakulutus ja Talokeskuksen kuntotutkimuksen tulokset. Tavoitteeksi asetettiin mahdollisimman laaja remontti kustannustehokkaasti. Tarjousten, haastattelujen ja hintavertailuiden pohjalta urakoitsijaksi valikoitu Lähiökunnostajat. Päätöstä tuki urakoitsijan aikaisemmat referenssit.

Hallituksen puheenjohtaja Juha Perkamo on tyytyväinen urakoitsijan toimintaan ja etenemistahtiin. Lähiökunnostajien muista toimittajista poikkeava toimintatapa mahdollisti tiukan urakka-aikataulun. Urakoitsijan monikulttuurinen tiimi nosti esiin päivittäisen kommunikaation haasteet. Epäselvyyksiltä ja ristiriidoilta kuitenkin vältyttiin erinomaisen työnjohdollisen otteen myötä. Tiedotus oli oikea-aikaista ja se ei jättänyt varaa tulkinnoille. Perkamo kiittää työn laatua. Erityisesti kattotiimin toiminta oli ihailtavan ammattitaitoista. Asukkaiden päivittäinen elämä keskellä remonttityömaata on haastava turvallisuustekijä. Työmaasiisteys, valvonta, turvamääräykset ja alihankkijoiden toiminta ovat asioita, jotka on syytä määritellä tarkasti ennen urakan alkua, pohtii Perkamo.

Jo nyt voi todeta, että kolmen kerrostalon visuaalisen ilmeen muutos on kuin siirtyminen yöstä päivään. Sisälämpötilat ovat nousseet viidellä asteella, vetoisuus on hävinnyt, energiankulutus on vähentynyt ja äänieristys on parantunut. Muutosten taustalla ovat nykyaikaiset ikkunat ja ovet, parvekelasitukset ja seinien eristeiden tuplaaminen. Vaikka remontti on ohi, niin kiinteistön huolto jatkuu patteriverkoston tasapainotuksella ja säätötoimenpiteillä.

As Oy Lahden Kallionkivenpuisto, Metsäpellontie 51,53 ja 55,
Hallituksen puheenjohtaja Juha Perkamo
Rakennusvuosi 1964 – 1966
Osakehuoneistoja 63


Riihimäen keskustan ilmettä hallitsee kaksi saneerattua kerrostaloa

Kirkkotien remontin suunnittelu tehtiin huolella ja ajan kanssa. Puolentoistavuoden suunnittelutyön lähtökohtana oli saattaa 1969 valmistuneet rakennukset nykyaikaan julkisivupinnoitteiden ja lämpötalouden osalta. Lohkeilevien betoniaattojen tilalle haluttiin uudet levypinnoitteet ja seiniin tuntuva lisälämmöneriste. Kaikki vanhat ikkunat ja ovet kaipasivat päivitystä. Parvekkeita haluttiin suurentaa syvyyssuunnassa 26 cm sekä tuoda uutta ilmettä nykyaikaisilla kaide- ja lasitusratkaisuilla.

Hyvä suunnittelu loi selkeän pohjan urakkatarjouksille. Reilun viiden ehdokkaan joukosta Lähiökunnostajien todentuntuinen suunnitelma, sen esittely, toimittajan vakavaraisuus ja referensseistä saatu palaute olivat keskeisiä päätöskriteereitä hinnan ohella, kiteyttää hallituksen puheenjohtaja Orvo Kohonen.

Julkisivun purkuun liittyvien alkuhaasteiden jälkeen työt sujuivat mallikkaasti. Urakoitsijan kanssa oli avoin ja jatkuva keskusteluyhteys. Asioista pystyttiin sopimaan joustavasti, vastaava mestari oli hyvin tavoitettavissa, aikataulut ja budjetti pitivät. Suuren kiitoksen ansaitsee myös aktiivinen ja oikea-aikainen tiedottaminen. Työntekijät olivat mukavia, aivan kuin olisivat olleet talon omaa väkeä, jatkaa Kohonen. Asukkaat ovat sanoneet, että heidän on tullut ikävä remonttimiehiä.

As Oy Kirkkopolku 2, Riihimäki - Hallituksen puheenjohtaja Orvo Kohonen
Rakennusvuosi 1969,
Asuntoja 64, 2 rakennusta

Arkkitehti kunnioittaa vanhaa rakennusta, vaalii perinteitä ja laatua

Arkkitehdillä on vaativa rooli vauhdilla kasvavassa korjausrakentamisessa. Kaiken perustana on riittävän laaja kuntotutkimus ja ajan kanssa laadittu suunnitelma. Arkkitehdin tehtävänä on tuottaa erilaisia vaihtoehtoja, jotka kunnioittavat vanhaa rakennusta sen alkuperäistä väristystä ja rakenteiden jäsennystä. Työ on asukkaisen mielipiteiden kuuntelemista, tilanteiden haistelemista, tahtotilan selventämistä ja viranomaisvaatimusten yhdistämistä.

Arkkitehti Päivi Pylkkönen toteaa, että laaja julkisivuremontti on monien osapuolten ja asioiden summa. Hän on erittäin tyytyväinen Kirkkotien lopputulokseen. Työn laatu on huikea, kokonaisuus ja detaljit on tehty huolella. Yhteistyö urakoitsijan ja valvojan kanssa oli mutkatonta. Työmaakokoukset veivät projektia eteenpäin ja haasteisiin tartuttiin viipymättä. Työmaan johto soitti orkesteria ammattitaidolla, kiteyttää Pylkkönen.

Arkkitehtuurisuunnittelu Päivi Pylkkönen-Palm, Forss

Urakoitsijan ja hallituksen puheenjohtajan tiiviillä yhteistyöllä toteutettiin onnistunut saneerausprojekti

Viljatien kiinteistön julkisivu loistaa kevätauringossa. Puolen vuoden urakka on saatu kunnialla päätökseen. Suunnitelmat julkisivun kunnostukseen lähtivät liikkeelle 2011 yhtiön putkiremontin jälkimainingeissa. Yhteisenä tahtotilana oli julkisivun ulkoasun kohentaminen ja energiankulutuksen merkittävä pienentäminen. 60-luvun eristeet ja suuret kaksilasiset ikkunat haluttiin päivittää nykyaikaan. Urakan suunnittelijaksi valittiin Talokeskus, jonka johdolla suoritettiin kilpailutus. Hallituksen puheenjohtajan Pertti Stenmanin mukaan urakoitsijan valinnassa painoivat erityisesti referenssit ja kokemus vaativista julkisivusaneerauksista. ”Haluttiin luotettava kumppani, jolta homma ei jää kesken heti ensimmäisten haasteiden ja pikkuriitojen kohdalla. Valinnassa ei juostu halvimman hinnan perässä.”

Pertti nostaa oman rakennusalan kokemuksensa tärkeään rooliin, kun urakan tiimellyksessä otettiin kantaa käytännön teknisiin haasteisiin. Stenman painottaa, että urakoitsija piti kiinni sopimuksesta, jousti yllättävissä tilanteissa ja hoiti tiedotuksen asukkaille esimerkillisesti. ”Saneerauskohteissa ei pidä koskaan luottaa alkuperäisiin rakennekuviin. Yllätyksiin pitää varautua ja niiden käsittely täytyy hoitaa eri osapuolten kanssa ripeästi.” Tässä suhteessa urakka-aikataulu oli rakennettu riittävän väljäksi, ongelmien selvittelyyn jäi aikaa. Kohteessa tehdään vielä joitain viimeistelytöitä, mutta jo nyt voidaan todeta urakan onnistuminen. Asukkaat ovat antaneet erittäin hyvää palautetta ja kiitelleet selkeästä tiedotuksesta. Lämpötalous on saatu kuriin ja uudet ikkunat toimivat myös hyvänä äänieristeenä.

As Oy Viljatie 6, Malmi - Hallituksen puheenjohtaja Pertti Stenman
Rakennusvuosi 1962,
Asuntoja 48 ja liikehuoneisto 350m²
Kohde valmistui tammikuussa 2016

Suurissa saneerausurakoissa eri osapuolten yhteistyöllä on merkitystä

- Hallituksen puheenjohtajan panostus työmaakokouksiin ja päivittäisiin kysymyksiin oli keskeinen tekijä onnistuneelle projektille, toteaa isännöitsijä Gabriel Sundman Oveniasta. -

Viljatien isännöitsijä Gabriel Sundman Oveniasta kiittelee Lähiökunnostajien toimintaa ja joustavuutta yllättävissä tilanteissa. ”Kommunikointi on kaiken perusta. Asioiden ennakointi ja merkittävien OHO! -tilanteiden ennaltaehkäisy ovat keskeisiä hyvän projektin tunnuspiirteitä.” Suunnittelijan, valvojan, urakoitsijan, taloyhtiön edustajan ja isännöitsijän tulee etukäteen pohtia ja varmistaa, miten toimitaan tilanteissa, joissa todellisuus ja suunnitelmat eivät kohtaa. ” Sundman painottaa, että yllättävät epätarkkuudet rakenteissa saattavat aiheuttaa arvaamattomia haasteita. Osapuolten on välillä hyväksyttävä, ettei osaa itse kaikkea. Tällöin tarvitaan aitoa dialogia eri alojen asiantuntijoiden kanssa.

As Oy Viljatie 6, Malmi - Isännöitsijä Gabriel Sundman, Ovenia

Haagaan luotiin seudun komistus

Haagan idyllisessä lähiössä on saneerausbuumi käynnissä. 60-luvun kerrostaloja kunnostetaan sisältä ja ulkoa. Angervontiellä päädyttiin 2014 putkiremontin jälkeen uudistamaan kiinteistön julkisivu. Aiemmin kunnostetuissa päätyeristeissä havaittiin kosteusvaurioita, parvekkeet alkoivat käydä vaarallisiksi ja ikkunat olivat alkuperäisiä.

Suomen Talokeskuksella teetetyn perusteellisen kuntotutkimuksen pohjalta lähdettiin suunnittelua viemään eteenpäin. Kilpailutuksen jälkeen kahdeksasta ehdokkaasta kolme pyydettiin haastatteluun. Toteuttajaksi valittiin Lähiökunnostajat. Päätöksessä painotettiin näyttöjä vastaavanlaisista urakoista, kotimaisuutta sekä toimittajan luotettavuutta. Haastattelutilanteessa urakoitsija pystyi vakuuttamaan osaamistaan. Hintoja vertailtiin, mutta se ei ollut ratkaisevin tekijä.

Isännöitsijä Jarmo Halmeenkari on tyytyväinen urakoitsijan toimintaan. Hänen mielipiteisiin voi yhtyä myös talon asukkaat. Aikataulut piti, henkilösuhteet toimivat ja erityisesti tiedottaminen toimi mallikkaasti. Asukkaiden kannalta oli tärkeää, että pysyttiin talousarviossa. Ainoa asia johon Halmeenkari toivoisi jatkossa parannusta on SOMEn rohkeampi hyödyntäminen tiedottamisessa. Asukkailla kun oli jo kokemusta putkiremontin aikaisesta Facebook-viestinnästä. Myös muutamat mittavirheet parvekelasituksissa ja niistä aiheutuneet muutaman viikon myöhästymiset lasketaan miinuspuolelle. Uusi julkisivu on saanut asukkailta ja naapureilta ylistävää kiitosta. Rumistuksesta on tullut seudun komistus, toteaa Halmeenkari.

As Oy Helsingin Angervontie 10 Haaga – Isännöitsijä Jarmo Halmeenkari
Rakennusvuosi 1962, asuntoja: 43 kpl

Lähiökunnostajiin luotetaan Porvoossa

Porvoon kaupungin A-Yhtiöt omistaa ja vuokraa kaupungin asuntoja sekä vastaa niiden ylläpidosta. Yhtiö on panostanut vuosien saatossa merkittävästi kohteidensa saneerauksiin. Julkisivujen kunnostuksessa Lähiökunnostajat on tärkeä yhteistyökumppani. Toimitusjohtaja Mika Vuori korostaa, että hinta, luotettavuus ja laatu ovat tärkeimmät kumppanuuteen vaikuttavat tekijät. Näillä elementeillä luodaan jatkuvuutta – urakoitsija toimittaa juuri sitä, mitä on sovittu toimitettavaksi. Tämä edellyttää toimittajalta osaamista ja kokemusta tarjousvaiheessa hinnoittelun ja kokonaisurakan määrittelyssä. Näin vältytään projekti aikaisilta erimielisyyksiltä ja lisälaskuilta. Laatu merkitsee myös työnjohdon omaa kriittisyyttä eri työvaiheissa. Yhteistyötaidoilla on suuri merkitys. Se tarkoittaa jatkuvaa ja oikea-aikaista kommunikointia kohteen asukkaiden kanssa, sujuvaa työskentelyä valvojan ja tilaajan edustajien kanssa.

A-Yhtiöt, PorvooToimitusjohtaja Mika Vuori

Urakoitsijan valinnassa tärkeintä on kokonaisuus

Vantaan Myyrmäen huollon isännöimä Jönsaksenpolku 8 toteutti mittavan julkisivusaneerauksen vuoden 2014 aikana. Kuntotutkimuksen pohjalta Suomen Talokeskus sai tehtäväksi julkisivujen suunnittelutyön. Heidän suositusten pohjalta valittiin myös urakoitsijat, joilta pyydettiin kohteen urakkatarjoukset. Isännöitsijä Tapani Laitisen mukaan näin mittavissa urakoissa hinta on yksi keskeinen päätöskriteerit. Erityisesti siinä arvioidaan urakoitsijan kykyä suoriutua tehtävästä tarjouksen puitteissa. Myös referenssit auttavat selventämään toimittajan luotettavuutta. Lopullisen valinnan ratkaisee kokonaisuus, jossa merkittävässä roolissa on toimittajan haastattelu. Siinä punnitaan luotettavuus, asiantuntevuus, yhteistyökyky ja monet muut asiat. Lähiökunnostajat onnistuivat hyvin vaaditun kokonaisuuden täyttämisessä. Toiminta oli sovitun mukaista, yhteistyö valvojan ja taloyhtiön edustajien kanssa oli toimivaa. Myös isoon urakkaan liittyvä asukastiedotus onnistui.

Myyrmäen huolto Oy, Vantaa
Isännöitsijä, IAT Tapani Laitinen

Ison urakka onnistuu eri osapuolten hyvällä yhteistyöllä

As. Oy Poppelipolku 3 Lahden Saksalassa toteutettiin mittavan julkisivuremontin. Neljän kerrostalon yhtiössä uusittiin julkisivut, tehtiin seinien lisälämmöneritykset, vaihdettiin ikkunat ja parvekeovet, uusittiin parvekkeiden kaiteet ja parvekkeet lasitettiin. Vesikatto kunnostettiin ja rakennsten ympäristössä uusittiin salaojitukset ja perustukset vesieristettiin.

Hallituksen varapuheenjohtaja Anja Hiltunen kiittelee Lähiökunnostajia tiedottamisesta ja tiivistä päivittäisestä yhteydenpidosta remontin aikana. Myös yhtiön asukkaiden tuvallisuudesta huolehtiminen on toiminut hyvin. Remontin myötä äänieristys on parantuntu, ja talojen ulkonäkö on kohentunut silminnähden. Koko remontin ajan eri osapuolten välillä on vallinnut hyvä henki. ”Näyttää tosi hienolta. Uusi julkisivu on naapureiden ihailun kohteena.”

Hallituksen varapuheenjohtaja Anja Hiltunen
As. Oy Poppelipolku 3, Lahti

Remonttikansio toimi hyvänä työvälineenä Kirkkonummella

As Oy Finnsbacka I kiinteistö on kokenut täydellisen muodonmuutoksen. Kahden 70-luvulla rakennetun kerrostalon julkisivut saivat täysin uuden ilmeen. Paksu lisälämmöneriste, tuulisuojalevytys sekä upea tiililattapinnoitus päivittivät talot nykyaikaan. Julkisivun modernia ilmettä korostavat täysin uusilla materialeilla saneeratut parvekkeet. Kokonaisuutta täydentävät parvekelasitukset sekä uudet ikkunat ja ovet. Tontilla tehtiin myös mittavat vesijärjestelmien uudistustyöt. Sokkelit eristettiin, rakennusten ympäri vedettiin uudet salaojitukset ja sadevesijärjestelmä uusittiin. Vesikatto sai uuden ilmeen. Kokonaisuutta täydentävät pienet yksityiskohdat valaistuksessa ja piha-alueiden viimeistelyssä.

Hallituksen puheenjohtaja Gunn Eriksson on ollut tiiviisti mukana lähes kymmenen kuukautta kestäneessä remontin toteutusvaiheessa. Hän kiittelee koko urakkatiimin toimintaa. Taloyhtiön, Lähiökunnostajien ja Suomen Talokeskuksen valvojan välinen yhteistyö on ollut upeaa. Urakkaneuvottelujen yhteydessä syntynyt remonttikansio on toiminut hyvänä työvälineenä projektin edetessä. Urakoitsijan valintakriteereinä toimineet hinta ja laatu näyttävät myös toteutuvan sovitun mukaisesti. Myös asukkailta on riittänyt ymmärrystä haastavan projektin eri vaiheissa. Osakkaiden mielestä lopputulos on erittäin hyvä ja kokonaisuus ylitti odotukset, toteaa Eriksson.

Korjausremontit toteutus kattavana kokonaisprojektina oli Erikssonin mielestä oikea päätös. Näin yhtiö säästi huomattavia summia, kun kaikki tehtiin kerralla kuntoon ja selvittiin yhdellä työmaan perustamiseen, toteutukseen liittyvällä suunnittelulla ja tekemisellä. ”Onhan hieno talo” –kommentit ohikulkijoilta saa Gunn Erikssonin hyvälle mielelle ja innoittaa jakamaan kokemuksiaan projektin toteutuksesta.

Hallituksen puheenjohtaja Gunn Eriksson
As Oy Finnsbacka 1, osoitteessa Topparoikka 3, Kirkkonummi